Usein kysyttyjä kysymyksiä kodin ostosta ja myynnistä

1Mistä asunnon myynti alkaa?
Asunnon myynti alkaa arviokäynnistä. Se on maksuton palvelu eikä se velvoita sinua mihinkään. Arviokäynninllä määritän asuntosi todellisesen arvon ja tuon tiedot alueen tämänhetkisestä markkinatilanteesta. Lisäksi kerron sinulle, kuinka asuntosi myydään parhaaseen mahdolliseen hintaan. Kun käytät asunnon myyntiin ammattilaista. voit olla varma, että lainsäädännölliset asiat hoituvat juuri oikealla tavalla.
2Milloin tarvitaan kaupanvahvistajaa?
Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kiinteistönluovutuksessa, kun kauppakirjaa allekirjoitetaan. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen.
3Mitä tarkoittaa hallinnanjakosopimus?
Myytäessä paritaloa hallinnanjakosopimuksella, myydään hallinnanjakosopimuksen osoittamaa määräosaa kiinteistöstä. Hallinnanjakosopimuksella sovitaan kiinteistön maa-alueen ja mahdollisesti sillä sijaitsevien rakennusten hallinnoinnista. Hallinnanjakosopimuksella sovitaan, miten osakas hallinnoi paritalon puolikasta sekä mikä osuus maapohjasta kuuluu kummallekin.
4Mitä tarkoittaa kiinnitys?
Kiinnitys tarkoittaa kiinteistölle haettuja panttikirjoja, joita voi käyttää esimerkiksi asuntolainan vakuutena. Kaupanteossa kaikki panttikirjat luovutetaan ostajalle vapaina tai kuoletetaan ennen kauppaa. Kiinnitysten määrä ei tarkoita kohteeseen otetun lainan määrää.
5Mitä tarkoittavat hintamerkinnöissä lyhenteet Mh ja Vh?
Myyntihinta (Mh) tarkoittaa asunnosta rahana maksettavaa kauppahintaa. Velaton hinta (Vh) on hinta, johon sisältyy osakkeisiin mahdollisesti kohdistuva yhtiölainaosuus. Osakas voi lyhentää velkaosuutta ns. rahoitusvastikkeena kuukausittain. Pääsääntöisesti ostaja ottaa lainaosuuden vastattavakseen, ellei toisin erityisestä syystä sovita.
6Mikä on varainsiirtovero?

Varainsiirtovero on vero, joka maksetaan osakehuoneiston ja kiinteistön luovutuksesta. Varainsiirtovero on 2 % osakehuoneiston ja 4 % kiinteistön kauppahinnasta.

Välittäjäkaupassa varainsiirtovero maksetaan osakehuoneistojen osalta kaupantekotilaisuudessa. Välittäjä valvoo veron suorituksen ja tekee suoritetusta maksusta ilmoituksen verottajalle ja taloyhtiölle.

Kiinteistön osalta vero maksetaan kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta ja on lainhuudon saamisen edellytys.

Ensiasunnon ostaja on tiettyjen edellytysten täyttyessä vapaa varainsiirtoveron suorittamisesta.

7Milloin asunnon voi myydä ilman luovutusvoittoveroa?
Oman asunnon luovutuksesta saatu voitto on verovapaata tuloa silloin, kun asunto on ollut omistuksessa ja omassa vakituisessa asuinkäytössä yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta ennen luovutusta.
8Mitä tarkoittaa hoitovastike, rahoitusvastike ja yhtiövastike?

Hoitovastike on yhtiön osakkaalta perimä maksu yhtiön hoitoon ja ylläpitoon liittyvien kustannusten kattamiseksi. Hoitovastike koostuu taloyhtiön kunnossapidosta ja hallintomenoista.

Rahoitusvastikkeella katetaan yhtiön pitkäaikaiset menot, kuten peruskorjauksista ja uudistamisesta aiheutuneet kulut. Yhtiövastikkeella tarkoitetaan näiden vastikelajien yhteismäärää.

9Mikä on PTS?
PTS:llä tarkoitetaan asunto-osakeyhtiön laatimaa pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmaa. Kuntoarvio ja PTS yhdessä antavat kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta ja tulevista korjaustarpeista.